نویسنده = فراتی، عبدالوهاب
تعداد مقالات: 1
1. حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت الله شیخ محمد یعقوبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 124-150

10.22081/ijp.2020.69256

عبدالوهاب فراتی