نویسنده = ایزدهی، سیدسجاد
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22081/ijp.2020.69252

سیدسجاد ایزدهی