نویسنده = میراحمدی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ترور و خشونت در فقه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

10.22081/ijp.2020.69253

منصور میراحمدی