شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1400، صفحه 1-197 

گستره موضوعی فقه سیاسی شیعه در رویکرد فقه سرپرستی

صفحه 64-93

10.22081/ijp.2020.73573

سیدمهدی میرباقری؛ علی‌اصغر نصرتی (نویسنده مسئول)


عوامل توسعه فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی

صفحه 94-129

10.22081/ijp.2020.73572

شمس‌الله مریجی؛ علیرضا استادیان خانی (نویسنده مسئول)